Mijn kunst is vooral spontaan en gevoelsmatig maar wel zodanig,dat ik voldoende houvast heb om mijn handelen te sturen.

My art is mostly spontaneous and emotionally but in a way that I have enough support to steer my actions .

 RB.